Fri. Aug 19th, 2022

Part 1 – அவன் அவளது வழவழத்த இடுப்பை கைகளால் பிடித்து, தடவி தன பக்கம் இழுத்தான்.  பின் பக்கமாக அவளை இறுக்கி அணைத்து, முந்தானையை இழுத்து அவள் சேலையை சரசரவென்று உருவி தூர எறிந்தான். அவளது மெல்லிய பிளவுசை இரு கை கொண்டு படாரென்று கிழித்தான்.  அவள் திமிறத் திமிற அவளது periya இளநீர் முலைகளை ஒரு பொட்டுத் துணியில்லாமல் விடுவித்தான்…avaLaith than pakkam thiruppinaan:  iru kai koLLaadha parutha mulaigaL, paal niraindhu thongum kanigaL.  KaigaLaal mulai adivaarathai thookki kanam paarthaan:   “emmam periya kaaidi thevadiyaa ” endru solli kunindhu nakka aarambithaan.  Oru angulam vidaamal avaLadhu paruthuth thongiya mulaigaLai than echilaal eerappaduthinaan.  MulaikkaambuLai mattum vittu vaithaan – kadaisiyil avaigaLukku gaavu undu!  – avan vaaikkuL sikki avaigaL padum paadu inimeldaane?  Kaambaith thavira avaL mulaich chadai mothamum avan thayavaal, echilaal nanaindhana!  AvaL inba vedhanaiyil neLindhaaL.  Andha murattu aaNmaganin udhadugaLukkaaga avaLadhu mulaikkaambugaL yengina! AvaLadhu thongum kulaigaL paLapaLaththana.  POrukku thayaaraaga vimmi veengi nindrana.  Avan nakkuvadai niruthi, satre pin vaangi avaLadhu thongu kanigaLai veriyodu paarthaan.  Avanakku udambil soodera, avanadhu kozhutha maarbukkaambugaL pudaiththuk kondana. AvaLadhu iduppil kai pottu avaLai munnukku izhuthaan, aarambithaan mulai vettaiyaiyai!  கைக்கு ஒரு காயாக andha perum kanigaLaip பற்றிப் பிசைந்dhu pizhindaan.  paal peerittadu,  அவனது கைகள் oode vazhinda paalai nakki suvaithaan.  அவனுக்கு உடம்பெல்லாம் சூடேற அவளைத் தன் மடியில் மல்லாத்தி அந்தப் பருத்த பஞ்சுப் பொதிகளில் முகம் புதைத்தான்.  Paalin ganam thaangaamal avaLadhu mulaigaL pakkavaattil sarindana..avatrai kaigalaaL aLLi serthu amukkinaan…avaLadu kaambugaL avan vaaikkaruge!!! அவள் அறியுமுன்னே அவளது சிவந்த முலைக் காம்புகLaith தன வலிய உதடுகளால் kavvi இழுத்thu chooppinaan.சூடான முலைப்பால் அவன் வாய்க்குள்ளே சர்ரென்று பாய்ந்தது!  “என்னா சுகம்-டி தேவடியா ” என்று சொல்லி சொல்லி முலை விட்டு முலை தாவி, முட்டி முட்டி சப்பினான், சூப்பினான், கடித்தான்,  pidukki pidukki paal kudithaan, சுவைத்தான், மென்று இழுத்தான்…கவ்விக் குதப்பினான்…சாறு பிழிந்தான்…periya balloongaLai pOl paal nirambi thongiya avaL mulaigaL avan pisaiya pisaiya avan kai vazhiye naalaa pakkamum pidungina! Irandaiyum serthamukki pidungina kaambugaLai udadugaLaal chooppi izhutthththaaaan….izhuthu izhuthu chooppinaan…chooppi choopi izhuththaan…maatri maatri suvaithaan.. idai vidaadu surandha paalai, vaayai niraitha paalai, suvaithum sila samayam mothamaagavum vizhunginaan, mudiyaadha podhu veLiyil vittu avaL mulaip paalaik konde avaL mulaigaLai kuLippaattinaan …mulaippal engum edhilum vazhindhodiyadhu tharaiyil angange kuLam kattiyadhu… inneram oru 1/2 gallon paal karandiruppaan…podum endru avaL kaambai narukkendru kadithaan…vaayaal andhak kanigaLai nungi eduthaan.

Piragu vaayai agatri irandaiyum serthu kulukka, avaLadhu balloon mulaigaL pidungi, avan mugam muzudum paal peerittu adithadu…sattendru avaL siridum edir paarkkaamal, avaLadhu mulaigaLukku siridhu vidudalai koduthaan…adhe neram avaLadhu melliya jattiyai avarsara avasaramaaga uruvi erindaan…appodudaan gavanithaan:  avaLadhu mulaippaal thoppuL vazhi vazhindu avaL koodhiyai thoda, paaindhu sottum paalai naakkaal sundinaan…அவள் இன்ப வேதனையில் மிதந்தாள்… Avano than paal vazhiyum eera mugathai avaLadhu koodhi bun-il pudhaithu purattinaan…thalai nimirthi koodhiyai paarthaan – avaLadhi koodhi sadhaiyai kaigaLaal neeviya padiye:   “emmam periya koodhi a emmam periya koodhi, emmam periya koodhi a emmam periya koodhi ” endru paadinaan.  AvaLadhu sivandha koodhi mothamum paal padarndhu angange ven maNiyaaga minnayadhu.   “idhudaandaa koodhi ” endru nimirndhu paarthaan:  Avan appodhudaan kudhari edutha mulaigaL, sivandhu veengiya mulaigaL, paruthup peruthuth thongiya mulaigaL avanai  “Vaa ” endru azhaiththana.  Irandaiyum kaikku ondraaga ettip pidithaan,  maatri maatrip pizhindaan, than mugathai nOkkik karandaan – soodaana mulaippalai  “sarrendru ” avan mugathil peeichi peeichi adithaan, paal avan mugathil irundu therithu avaLadhu thoppuL vazhiye koodhiyil vazhindadhu… avaLadhu mulaigaLai vittu kunindhu avaL koodhiyil vazhindha paalai nandraaga nakkinaan…  “appa enna koodhidi undu, emmam periya moladi undhu, thevadiyaa ” endru solliyapadiye, avaL koodhiyil mugam pudaithu theithaan, thanadhu udhaittai eerap paduthikondu, avaLadhu koodhi vaayil poruthi,  “pchchchchooooooooooooo ” endru urinji izhuthaan, avaLadhu pushtiyaana koodhiyai kadiththuth thuvaitheduthaan.   “Naar naaraakka porendi indhak koodhiya! ”  endrapadiye evanadhu oru kai avaLadhu koodhiyai pidukka, innoru kaiyo avanadhu pudaitha thadiyaana pooLai uruvikkondum, ganathu thongiya perungottaigaLai pisaindhu kondum irundana.  Avanukku podhuvaaga kannip pengaLai naangu kaalgaLil thavazha vittu Oppadudaan vazhakkam.  AvargaLin chinna koodhiyai than perum pooLai kondu ratham vazhiya thuLaiththeduppadhudaan avanukku pidikkum.  AvargaL kadhara kadhara egiri egiri Oppadhum, than 9 ” pooLin thalai mudhal kottai varai sorugi adippadhum, thanadhu ganathuth thongum soodaana kottaigaLaal saathu saathendru saathi avargaLin koodhiyai kannip poga vaippadumdaan avanukkup pazhakkam.  Indha mulai ganatha thevadiyaa avanukku rombap pudhusu!!! Ore naaLil ithanai paalai avan kudithadhillai – adhuvum iraNdu parutha mulaigaLilirundhu!!!  Avalai purattip pottu Oppadhai ninaikkumpodhe, avanadhu periya gundukkattaana romam padarndha udambil soodu yeriyadhu, avanadhu motha udambum silirththadhu, pooL thimiriyadhu, pongiya vindhuvaal kottai veengiyadhu, avanadhu perum poosani soothugaL irandum, andha bedhdhaa soothu sadhaigaL irandum pudaiththu, thimirodu nindrana!!!! Ippodhu, andha mulai perutha ammani, அவள் கணவன் கூட அவளுக்கு இத்தனை சுகம் தந்ததில்லை!  வழிப்போக்கனான இந்த இளம் தடியன் இனி வரப்போகும் தன் வெறியாட்டத்துக்கு, avaLadhu சர்வ கூதி நாசத்துக்கு than pooLaiyum, kottaigaLaiyum அவளைyum துரிதப் படுத்திக்கொண்டிருந்தான்!

(Sila chinna 12-13 vayadhu paiyangaLaiyum avan Othirukkiraan, appodhellam avargaLai padukka pottu, thanadhu paruthup perutha rOmam padanrhda migap periya thodagaL pidunga avargaL udalukku iru pakkamum muttikkaalittu, thanadhu pin pakkathai kaattiyapadi avaragaL mugathin mele thanadhu muzhup poosani soothai irakkuvaan, paiyangaL kaatrukkaaga thinara thinara, ganathu thongum kozhutha kottaigaLai avargaL vaayil thiNippaan, ondrum paathiyumaaga kottaich chadai avargaL vaayil pidunga, avargaL moochu thinara,  “naakka poduraa thevadiyaa mavane ” endru soothaal avaragaL mugathai irukkuvaan, paiyangaL avasaramaaga andhap perunjoothu sadhaigaLai, thasaigaLaal irugi paruthup pidungum andha urunda soothugaLai, kaikkondraaga patri, soothup piLavaip pirithu, naakkal aasana vaayaith thedi, adhu kidaikkamal, innum pirithu, mugathai andha perum soothugaLil aazhap pudhaithu, naakkai neeti, aasana vaayil suzhatri suzhatri naakku poduvaargaL, avan soothu lesil iLagaadhu, iruppinum andha tight-aana soothukkuL nandraaga naakku poda vendum, avargaL naakku pOda pOda egiri egiri, thanadhu soothukkuL avargaLadhu naakku OLai vaanguvaan…appodhellam support-ukkaaga avargaL avandhu perungottaigaLaiye thangaLadhu iru kaigaLaal pidithukkondu, mugathai thookki thookki avanadhu murattu soothu maappiLLaigaLukku eedaaga naakku pOduvaargaL… innondrum solgiren, indha murattuth thadiyanukku than peruthu veengiya soothai andha chinnap paiyangaL thangaL kaigaLaal gummanguthu kuthiyum viralgaL padhiya azhuthip pisaindhum kiLLiyum kadithum massage seidhaal adhu romba rombap pidikkum…piragu…adhu piragu!!!)

By Tommy

Leave a Reply

Your email address will not be published.